lista biegłych sądowych wrocław

W przypadku rzeczoznawcy majątkowego istnieje pewien paradoks. Okazuje się, że rzeczoznawca musi zostać biegłym sądowym, jeśli zostanie powołany przez sąd, ale biegły sądowy nie zawsze jest rzeczoznawcą majątkowym. Istnieje bowiem prawie 150 różnych specjalizacji, w których fachowe opinie tworzą eksperci na potrzeby wsparcia sędziego przy wydawaniu werdyktu.

Co ciekawe, rzeczoznawca majątkowy, który chciałby być jednocześnie biegłym sądowym, musi spełniać szereg warunków, przede wszystkim:

– musi posiadać uprawnienia, dzięki którym może wykonywać pracę rzeczoznawcy,

– musi mieć swobodę korzystania w pełni z praw cywilnych i obywatelskich,

– musi mieć ukończone 25 lat,

– musi wykazywać teoretyczne i praktyczne umiejętności najwyższej jakości, które upoważniają go do realizowania obowiązków rzeczoznawcy z należytą starannością,

Musi dawać rękojmię na opinię, którą wystawia na potrzeby sprawy sądowej.

Czym zajmuje się rzeczoznawca majątkowy jako biegły sądowy?

Rzeczoznawca majątkowy, który może być powoływany jako biegły sądowy, musi zostać wpisany na listę biegłych, która widnieje przy każdym Sądzie Okręgowym na terenie Polski. Łatwo można ja znaleźć, wpisując hasło typu „lista biegłych sądowych Wrocław” czy wybierając każde inne miasto z działającym Sądem Okręgowym.

Okazuje się, że rzeczoznawca majątkowy dokonuje nie tylko ekspertyz, jakie wiążą się z szacowaniem wartości określonej nieruchomości. Szereg opinii w ramach pracy biegłego sądowego może dotyczyć:

– prognozowania efektywności inwestowania w daną nieruchomość,

– prognozowania skutków finansowych uchwalania bądź zmian konkretnych planów miejscowych,

– szacowania strat związanych z naruszeniem dóbr nieruchomości,

– oznaczania odrębności własności lokali.

Wynagrodzenie biegłego rzeczoznawcy majątkowego

Praca rzeczoznawcy majątkowego, który zostanie powołany jako biegły sądowy, jest z góry określona. Środki na jego wynagrodzenie pochodzą z budżetu Państwa, ewentualnie koszty te pokrywa strona postępowania sądowego, która zgłosiła wniosek o jego powołanie. Wynagrodzenie liczone jest za każdą godzinę, jaką na wydanie opinii poświęcił biegły. Zwracane mu są również koszty materiałów, jakie musiał ewentualnie nabyć, by ekspertyzę stworzyć. Biegły może wnioskować o zwrot kosztów, jakie związane były z jego transportem czy noclegiem. Przysługuje mu również dzienna dieta.

Statystyki

Wylicza się, że na koniec roku 2016, przy Sądach Okręgowych działających na terenie Polski, na listę biegłych sądowych wpisanych było 1 889 rzeczoznawców majątkowych, których specjalizacją jest wycena nieruchomości. Każdego roku liczba takich biegłych wzrasta. Rośnie też ilość specjalizacji, w których wydawać mogą eksperckie opinie.

Podsumowanie

Okazuje się, że rzeczoznawcy majątkowi to jedni z najczęściej powoływanych biegłych sądowych. Wszystko dlatego, że w większości przypadków istnieje konieczność ich udziału w sprawie. Pamiętajmy, że sędzia wydaje werdykt na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa. Nie zawsze zna się jednak na wycenach nieruchomości czy innych kwestiach, jakie się z nimi wiążą i które doprowadzają do sporów.

Similar Posts

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert.