Kontynuacja artykułu: „Badanie opinii pracowników w pytaniach i odpowiedziach –  część 1

Pytanie 6: Jakie czynności należy wykonać, aby dobrze przygotować badanie opinii pracowników?

Odpowiedź: Przede wszystkim należy zastanowić się, jakie informacje firma chce uzyskać z takiego badania i czemu one mają służyć. Dobrze jest skonsultować główne obszary badania z kadrą kierowniczą i zarządem oraz z działem HR. Warto jest przejrzeć rozwiązania oferowane przez firmy badawcze, ponieważ na ogół dysponują one sprawdzoną metodologią badawczą i są w stanie zaproponować kwestionariusz zweryfikowany pod względem technicznym i statystycznym lub też zaoferować wsparcie w tworzeniu kwestionariusza „szytego na miarę”.  Osobną kwestią, o którą warto zadbać, jest komunikacja badania w organizacji, ponieważ przekłada się to na gotowość pracowników do udziału w badaniu, frekwencję oraz wiarygodność uzyskanych wyników.

Pytanie 7:W jaki sposób poinformować pracowników, że firma ma zamiar przeprowadzić badanie opinii?

Tutaj można rozważać różne ścieżki i narzędzia komunikacji, np. komunikaty mailowe, najlepiej przesyłane przez członka zarządu, mailingi od działu HR, newslettery, ale też specjalnie na cel przygotowane plakaty, ulotki i broszurki. Częstą praktyką są również spotkania z menadżerami lub grupami pracowników, informujące o celach badania, jego przebiegu i sposobie wykorzystania wyników. Takie działania zwiększają zaufanie do projektu badania opinii i poprawiają wskaźnik frekwencji.

Pytanie 8: Jaką skalę odpowiedzi najlepiej jest przyjąć? Lepsza jest 5- czy 4-stopniowa?

Odpowiedź: W tej kwestii istnieje wiele różnych podejść, w których przeciwnicy i zwolennicy tzw. odpowiedzi neutralnej (środkowej typu „ani tak, ani nie” lub „trudno powiedzieć”) wymienią się argumentami. Najczęściej decyzja zapada po konsultacjach i przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw. Warto tu jednak dodać, że tradycyjna skala odpowiedzi może zostać też uzupełniona np. o tzw. skalę ważności (na ile ważny jest dany aspekt w Twojej codziennej pracy?…) lub/ i tzw. skalę trendów (czy w ostatnich kilku miesiącach zaobserwowałeś zmiany?…). Dzięki temu firma otrzymuje dodatkowe cenne informacje zwrotne, trudne do uzyskania w innysposób.

Pytanie 9: Jakie konkretnie informacje uzyskuje organizacja po zrealizowanym badaniu opinii pracowników?

Odpowiedź: To w dużej mierze zależy od przyjętego podejścia, lecz najczęściej uzyskane informacje można podzielić na następujące obszary tematyczne dotyczące pracy: wykonywane zadania (znajomość oczekiwań i celów, poczucie sensu pracy, dostosowanie zadań do kompetencji i umiejętności), warunki pracy (środowiskowe warunki pracy, dostęp do narzędzi i systemów, szkolenia, wynagrodzenie , benefity), jakość współpracy w zespole (atmosfera pracy, relacje w zespole, poczucie szacunku i zaufania, wzajemna pomoc), relacje z przełożonym (autorytet szefa, okazywanie szacunku, zapewnianie wsparcia, obiektywna ocena i feedback, docenianie i motywowanie), współpraca z innymi działami (podział ról i odpowiedzialności, system i procedury, obieg informacji, poczucie wspólnego celu), kultura organizacyjna (wdrażanie zmian, zaufanie do decyzji zarządu, reputacja firmy na rynku, itd.) Wyżej wymienione obszary to jedynie przykładowa struktura, którą można modyfikować w zależności od potrzeb organizacji, a także uzupełniać o nowe elementy, np. pytania otwarte lub dodatkowe indeksy i wskaźniki.Rezultaty badania mogą być przedstawione w podziale na jednostki organizacyjne lub inne zmienne pochodzące z metryczki zawartej w kwestionariuszu (np. wiek, staż pracy, typ stanowiska pracy itd.). Dla bardziej rozbudowanych organizacji istnieje możliwość opracowania osobnych raportów dla pionów, działów lub np. lokalizacji. Raport zawiera też wnioski oraz rekomendacje, które mogą wspomóc organizację w poprawianiu wyników badania opinii, a tym samym budowaniu zaangażowania pracowników i zwiększaniu efektywności pracy.

Więcej informacji: https://considero.pl/badanie-opinii-pracownikow/

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *