Wydajność pracy to podstawowy składnik efektywnego funkcjonowania firmy. To, w jaki sposób pracownicy wykorzystują swój czas, wpływa bezpośrednio na produktywność całego przedsiębiorstwa. Poniżej radzimy, jak monitorować efektywność pracowników za pomocą odpowiednich narzędzi.

Czas to pieniądz

Niemal każdy przełożony zastanawia się, jak może zwiększyć efektywność swoich pracowników. Produktywny pracownik zawsze jest na wagę złota. Mimo najlepszych chęci, nawet w idealnie działającej organizacji mogą zdarzyć się pracownicy, którzy w godzinach pracy zajmują się osobistymi sprawami i korzystają z komputerów w celach prywatnych.

Jeśli jest to ułamek czasu pracy i zdarza się okazjonalnie, sprawa nie jest problemem. Natomiast w sytuacji, gdy pracownik przeznacza znaczną część swojego czasu i energii na kwestie niezwiązane z pracą, pracodawca powinien podjąć odpowiednie działania.

Co zrobić, gdy podejrzewamy nieodpowiednie użytkowanie sprzętu? Z pomocą przychodzą nam programy pozwalające na ewidencję czasu pracy na komputerze.

Co robią pracownicy, gdy szef nie widzi

Zgodnie z badaniami, pracownicy regularnie odwiedzają serwisy, które nie mają żadnego związku z wykonywaną przez nich pracą. Statystyki mówią, że aż 64% podwładnych korzysta z Internetu w celach osobistych każdego dnia pracy!

Jakie strony odwiedzają? Przodują portale społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter, Pinterest oraz… LinkedIn. Osobami, które najczęściej błądzą po sieci w biurze, są młodzi pracownicy, którzy doskonale odnajdują się w nowych technologiach. Co ciekawe, częściej są to mężczyźni niż kobiety.

Jak widać, problem niewłaściwego wykorzystania firmowych komputerów jest powszechny. Zastanówmy się, co jest istotne przy wyborze odpowiedniego oprogramowania, które pomoże przeprowadzić audyt wewnętrzny i zwiększyć efektywność pracy.

wydajność pracowników program stat look

Program statlook umożliwia monitorowanie działań użytkowników.

 

Sprawdzanie efektywności pracowników zgodnie z prawem

Szefowie, którzy chcą dowiedzieć się, jak zwiększyć wydajność pracowników, instalując odpowiednie oprogramowanie, powinni wiedzieć czy działa ono zgodnie z prawem.

Polskie prawo wyraźnie zaznacza obowiązek poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika oraz tajemnicę korespondencji. Europejski Trybunał Praw Człowieka zwraca uwagę na to, że nadzorowanie działań pracowników powinno mieć konkretny cel, być adekwatne do wykonywanej pracy, a także nie naruszać prywatności.

W praktyce oznacza to, że przełożony może sprawdzić adresy odwiedzanych stron, włączonych aplikacji czy wykorzystania drukarki, ale nie powinien szczegółowo wnikać w treść prywatnych wiadomości czy wydruków. Wystarczającą informacją dla pracodawcy powinien być sam fakt niewłaściwego zarządzania czasem w pracy.

Przedsiębiorca powinien także wcześniej poinformować pracowników o tym, że ich działania będą monitorowane.

program stat look

Podgląd aktywności pozwala na ocenę wydajności pracy

Czujne oko monitorowania

Programem, który nadzoruje czynności osób na stanowisku pracy, dbając jednocześnie o ich prywatność, jest system statlook firmy A plus C Systems.

System statlook pozwala na:

  • Monitorowanie działań użytkowników – zdalne śledzenie aktywności komputerów z dostępem do statystyk
  • Kontrolę Internetu – umożliwia śledzenie działań w sieci oraz blokowanie stron WWW, wyświetla nagłówki otwieranych witryn internetowych i czas spędzony na poszczególnych stronach internetowych, udostępnia monitorowanie, blokowanie i nadawanie uprawnień
  • Śledzenie wykorzystania aplikacji – dostęp do historii uruchamianych aplikacji, w tym podział na aplikacje pierwszoplanowe i drugoplanowe, zestawienia w formie tabelarycznej i graficznej
  • Nadzór wydruków z drukarek lokalnych i sieciowych – wiedza na temat drukowanych dokumentów pozwoli uniknąć sytuacji niewłaściwego wykorzystywania drukarek
  • Analizę wykorzystania komputerów – zbieranie informacji na temat pracy komputerów, przerwy w działaniu oraz aktywność pracowników lub jej brak, co pozwala na ocenę efektywności i poprawę organizacji pracy
  • Zarządzanie nośnikami wymiennymi – umożliwia blokowanie dostępu do nośników HDD USB, Pendrive czy kart pamięci, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa danych i ochroną przed ich wyciekiem

Program umożliwia podgląd używanych aplikacji

 

 

Jeśli chcą Państwo poprawić wydajność pracy w swojej firmie, zapraszamy na stronę https://www.statlook.com

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Similar Posts

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert