Gry szkoleniowe przykłady

Nie każdy musi się lubić. Wiadomo przecież, że przyjaciół dobieramy sobie, patrząc na ich osobowość i cechy charakteru. Na gruncie zawodowym sprawy te wyglądają nieco inaczej. Nawet kiedy ktoś „gra nam na nerwach” i tak musimy z nim współpracować. Nie mamy wyjścia, bo przecież w pracy nie ma miejsca na jakiekolwiek waśnie. Nie pomaga wieczny „wyścig szczurów” ani nadmiar nakładanych obowiązków. Każdy z nas chce być najlepszy, każdy chce wspinać się po kolejnych szczeblach kariery. W firmie nie ma najczęściej miejsca na sympatie.

Okazuje się jednak, że dobry manager powinien zadbać o stworzenie zgranego zespołu. Takiego, którego członkowie nie przeszkadzają sobie, ale raczej wspólnie dążą do realizacji jednego celu. Atmosfera w pracy jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na motywację i zaangażowanie pracownika. Zaraz po wysokości wynagrodzenia, to właśnie ona ma priorytetowe znaczenie.

O współżyciu społecznym w miejscu pracy traktuje Kodeks Pracy. Zgodnie z nim rola utrzymania prawidłowych relacji pomiędzy pracownikami ciąży na osobie zarządzającej konkretnym działem. To właśnie kadrze managerskiej powinno zależeć na tym, by:

– każdy z pracowników realizował zawodowe obowiązki bez zbytniego obciążenia. Podział powinien być równy w całym zespole,

– każdy pracownik otrzymywał pomoc i wsparcie w ramach realizowanych obowiązków,

– każdy z pracowników miał pełen komfort i odpowiednie warunki pracy,

– każdy pracownik przestrzegał obowiązujących regulaminów, zgodnie z poszanowaniem innych,

– eliminować nietolerancję, brak akceptacji, wycofanie społeczne, krytykę.

Kilka skutecznych sposobów na integrację pracowników

Podstawą są mediacje. To nic innego jak rozmowy z przełożonym. Nie chodzi tu o słynne wezwania „na dywanik”, ale dyskusje dotyczące ewentualnych konfliktów, nieporozumień czy kwestii, które mogą zakłócać spójną współpracę pomiędzy pracownikami. Manager powinien brać pod uwagę opinie swoich podwładnych, nie zawsze jego samodzielne decyzje będą trafne. To właśnie zespół wie najlepiej, jakie zmiany są niezbędne. Najgorszym rozwiązaniem jest bagatelizowanie powstałych problemów, które zakłócają prawidłowe relacje pomiędzy pracownikami. W każdej takiej sytuacji interwencja zarządzającego grupą jest konieczna.

Powszechne są dzisiaj imprezy, wyjazdy i spotkania integracyjne. Te mają na celu lepsze poznanie współpracowników i nawiązywanie dobrych relacji. Okazuje się, że budowanie kontaktów zawodowych można przełożyć skutecznie na czas po pracy. Świetnym rozwiązaniem są wspólne gry szkoleniowe. Przykłady takich, to między innymi „Detektyw”, „Winnica” czy „Eskadra”. Wszystkie mają na celu myślenie strategiczne, działanie zespołowe, wspólne podejmowanie decyzji i wyznaczanie celów, sprawne negocjacje oraz skuteczną komunikację.

Nadal popularne są również spotkania typowo rozrywkowe. Nierzadko firmowy bankiet, impreza jubileuszowa czy przedświąteczne spotkanie jest doskonałą okazją, by nawiązać poprawne relacje z innymi pracownikami, którzy pracują w tym samym dziale.

Similar Posts

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert