Ochrona Patentowa na terenie Europy opiera się na podobnych zasadach jak w Polsce, chociaż różnice są wyraźne.

Przede wszystkim cena zgłoszenia patentowego na terenie Europy – właściwie mówiąc całej Unii Europejskiej, bo to oferuje nam EUIPO  – jest wyższa od zgłoszenia na terytorium Polski. Nie wynika to tylko z różnicy waluty, ale też z zakresu terytorialnego. Oczywiście ochrona jest bardzo szeroka dotyczy wszystkich krajów wchodzących do UE. Z drugiej strony rejestracja znaku towarowego czy patentu jest o tyle trudniejsza.

Dokonując rejestracji należy brać pod uwagę wszystkie patenty i znaki zgłoszone w Unii, a w dodatku tryb roszczeniowy, trwa dłużej i wszyscy właściciele znaków podobnych do naszego są o tym informowani.

Ochrona Patentowa w UE trwa 20 lat od daty rejestracji i od tego też momentu utwór jest chroniony. Oznacza to że jeżeli ktoś wykorzystuje nas patent zanim jeszcze uzyskaliśmy pełnoprawną ochronę, możemy go później skarżyć Od momentu zgłoszenia patentowego, pani od czasu uzyskania patentu.

Z kolei czas trwania zgłoszenia wynalazku jest różny i zależnie od rodzaju dzieła można go przedłużać lub nie.

Dla porównania znaki towarowe można przedłużać w nieskończoność na kolejne okresy.

Dodajmy że przedłużanie ochrony wiąże się z kolejnymi opłatami. Na szczęście nie są aż tak wysokie jak opłata zgłoszeniowa, a także koszty poniesione w związku z opracowywaniem całego zgłoszenia.

Prawo wyraźnie reguluje terminy zgłaszania wynalazków i ich akceptację lub odrzucenie przez Urząd Patentowy. Od 2019 roku termin ten wynosiło 6 miesięcy, choć niekiedy cała sprawa mogła być rozwiązana już nawet po trzech miesiącach. Niestety nie ma tutaj jednolitego wzorca co do rejestracji wynalazków bądź uzyskania ochrony znaków towarowych.

Na koniec chcemy dodać że zgłoszenie patentowe może być wysłany w języku ojczystym do urzędu patentowego kraju członkowskiego. Kaczyce możemy patent Europejski zgłosić w polskim urzędzie patentowym, następnie za opłatą zostanie on przetłumaczony i dostarczony do urzędu europejskiego. W ten sposób otrzymamy patent europejski. Druga opcja to bezpośrednie zgłoszenie w EUIPO.

Więcej na temat rejestracji patentu europejskiego znajdziesz tutaj: https://www.traset.pl/patent-europejski/

Szczegóły dotyczące rejestracji patentów znajdziesz również na stronie internetowej uprp. Od czasu publikacji tego tekstu mogły się one zmienić.

Pomocy merytorycznej w opracowaniu materiału udzieliła kancelaria patentowa https://www.traset.pl/

Similar Posts