zaliczka i zadatek

Określenia “zadatek” i “zaliczka” często bywają używane wymiennie. Większość z nas nie bardzo zdaje sobie sprawę, jaka jest różnica między jednym a drugim. Prawo cywilne natomiast jasno precyzuje, czym jest zadatek i jakie prawa i obowiązki przysługują z tytułu jego zapłaty.

Zadatek i zaliczka – podobieństwa

Zarówno zadatek, jak i zaliczkę zwykle płacimy w momencie zawierania umowy, jako jej zabezpieczenie na poczet towaru czy usługi. Jeśli umowa zostanie zrealizowana, ostateczna suma do zapłaty zostanie więc pomniejszona o kwotę wpłaconego zadatku lub uiszczonej zaliczki.

Czym jest zadatek?

Między zadatkiem a zaliczką występują jednak także znaczące różnice wynikające z prawa cywilnego. Zgodnie z przepisami, jeśli nie dojdzie do realizacji umowy lub nastąpi jej zerwanie, zadatek nie jest zwracany osobie, które go wpłaciła. Pobierający zadatek ma prawo zatrzymać otrzymaną sumę. W przypadku zaliczki natomiast możemy żądać jej zwrotu. Sporą różnicą między zaliczką a zadatkiem jest także często występująca możliwość uiszczenia kwoty w ramach zadatku już po podpisaniu wstępnej umowy, nie w jej trakcie.

Kiedy skonsultować się z adwokatem?

Zawierając umowę i wpłacając część ostatecznej sumy przy podpisywaniu umowy, warto upewnić się, jaki charakter ma dokonywana wpłata: czy jest to zaliczka, czy zadatek. W razie jakichkolwiek wątpliwości zarówno przy podpisywaniu umowy, jak i przy problemach w wyegzekwowaniu ustalonej sumy, warto skonsultować się z prawnikiem. Adwokat specjalizujący się w prawie cywilnym przedstawi nam szczegółowe przepisy oraz sprawdzi, czy podpisywana umowa jest dla nas korzystna. Jeśli potrzebujesz skutecznego adwokata, sprawdź na tej stronie.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *