Faktura VAT z odwrotnym obciążeniem to ta, w której obowiązek rozliczania należnego podatku VAT przełożona jest na nabywcę. Lista towarów, przy których ten typ dokumentu rozliczeniowego może być zastosowany, stale była rozszerzana. Z procedury odwrotnego obciążenia skorzystać można m.in. przy sprzedaży przenośnych maszyn do automatycznego przetwarzania danych np. laptopów i notebooków, telefonów dla sieci komórkowej, konsol do gier. Co jeszcze trzeba wiedzieć o fakturze z odwrotnym obciążeniem?

 

Zasady transakcji z odwrotnym obciążeniem

Podatnicy, którzy dokonują sprzedaży towarów wymienionych w załączniku nr 11 ustawy o VAT, powinni wystawiać faktury bez wykazanej stawki podatków. Aby transakcja z odwrotnym obciążeniem mogła dojść do skutku, muszą zostać spełnione warunki z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT. Mówią one, że:

  • sprzedawcą towarów jest podatnik, u którego sprzedaż nie jest zwolniona z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (ze względu na wysokość obrotów do 200 tys. zł),
  • nabywcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 lub w art. 122.

 

Odwrotne obciążenie a usługi budowlane

Ustawodawca do towarów polegającym odwrotnemu obciążeniu zaliczył usługi budowlane takie jak roboty budowlane związane ze wykończeniem budynków mieszkalnych, rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych, roboty tynkarskie, malarskie, związane z wykładaniem posadzek i oblicowaniem ścian.

Przedsiębiorcy świadczące takie usługi powinni więc sprawdzić, jak wystawić fakturę z odwrotnym obciążeniem dla usług budowlanych. Szczegółowe informacje o tym, jak powinien wyglądać taki dokument księgowy, przekazuje art. 106e ustawy o VAT. Zapisy te odnoszą się do wszystkich przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać z odwrotnego obciążenia. Najważniejsze jest to, że przy mechanizmie odwrotnego obciążenia zastosowanie ma dokument uproszczony – nie musi on zawierać informacji o stawce podatku VAT i jego kwocie. Prawo nie przewiduje jednego wzorca faktury, więc każda jej forma będzie właściwa, o ile będzie zawierać informacje wymagane przez ustawodawcę. Jedną z najważniejszych jest adnotacja „odwrotne obciążenie”.

Aby dokument wystawić poprawnie, warto skorzystać z pomocy automatycznych systemów do księgowości. Pomogą one nie tylko w przygotowaniu dokumentów księgowych, ale także i ich rozliczaniu.

 

Jak obliczyć odwrotne obciążenie VAT?

W przypadku, gdy dokona się zakupu i dokument potwierdzający zawiera informacje o odwrotnym obciążeniu, to transakcje wykazuje się na deklaracji VAT-7. Należy złożyć ją w urzędzie skarbowym.

 

Nowe przepisy dla transakcji z odwrotnym obciążeniem

Nowelizacja ustawy VAT mówi o tym, że dla towarów i usług z załącznika nr 11 i 14 tej ustawy obowiązkowo musi być stosowany mechanizm podzielonej płatności. Kryterium stosowania split payment będzie nie tylko branża działania, ale i kwota transakcji. MPP za fakturę ma obowiązywać dla wszystkich transakcji powyżej 15 000 złotych. Do tej kwoty podzielona płatność będzie dowolna.

Similar Posts