Założenie własnej firmy to dobry pomysł dla osób, które chcą być niezależne, ale prowadzenie biznesu wiąże się z ciężką pracą i wymaga od właściciela wielu umiejętności i odpowiednich kwalifikacji. Jednak początkujący przedsiębiorca nie musi znać się na wszystkim, dlatego jeszcze przed założeniem firmy warto zastanowić się, co możemy zrobić sami, a z czym zwrócić się do specjalistów. Dobrze przemyślany i zaplanowany biznes ma zdecydowanie większe szanse na sukces, dlatego do założenia własnej działalności, trzeba się odpowiednio przygotować.
Wśród licznych decyzji, które trzeba podjąć, jedną z najważniejszych jest wybór dobrego biura rachunkowego, które profesjonalnie zajmie się prowadzeniem księgowości. Każdy przedsiębiorca osiąga pewne przychody, ale także ponosi koszty, musi płacić podatki i odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Do sprawnego wywiązywania się z tych obowiązków, konieczne jest prowadzenie określonych rodzajów ewidencji, dlatego rzetelnie i profesjonalnie prowadzona księgowość w dużym stopniu decyduje o sukcesie przedsiębiorstwa i każdemu właścicielowi zależy na znalezieniu osoby, na której mógłby bezwarunkowo polegać.

Zakres obowiązków księgowego

Rola księgowego w firmie jest niezwykle ważna i odpowiedzialna, gdyż ma on dostęp do całej, ważnej dokumentacji, za co podlega odpowiedzialności finansowej, cywilnej, pracowniczej i karnej. Dokonując wyboru, możemy postawić na samodzielnego księgowego zatrudnionego bezpośrednio w firmie lub skorzystać z usług zewnętrznego biura rachunkowo – księgowego. Szczegółowy zakres obowiązków jest ustalany przed pracodawcę i zależy od wewnętrznych ustaleń w firmie i podziału obowiązków pomiędzy pracownikami, natomiast do podstawowych obowiązków księgowego należą:

• Prowadzenie ksiąg rachunkowych, na podstawie dowodów księgowych zgodnych z obowiązującą ustawą, w tym:
– Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów,
– Księgi rachunkowe,
– Ewidencję przychodów, w przedsiębiorstwach, które rozliczają się na podstawie ryczałtu.
• Sporządzanie sprawozdań finansowych firmy, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
• Sporządzanie bilansu zysków i strat,
• Dekretowanie oraz księgowanie dokumentów,
• Rozliczenia z instytucjami finansowymi,
• Rozliczanie podatku VAT,
• Prowadzenie ewidencji przychodów i kosztów podatkowych,
• Uzgadnianie sald z partnerami biznesowymi,
• Wystawianie oraz księgowanie faktur,
• Rozliczanie oraz odprowadzanie składek ubezpieczeniowych do ZUS.

Podsumowanie

Mówiąc najprościej, usługi księgowe opierają się na wszelkiego rodzaju rozliczeniach, dotyczących faktur i dokumentów pochodzących ze wszystkich działów firmy. Ma to bardzo istotne znaczenie, ponieważ urząd skarbowy wymaga przedstawiania regularnych sprawozdań finansowych. Szczególną rolę odgrywają tu podatki, które firma zobowiązana jest odprowadzać zarówno od dochodu, jak i od towarów i usług, oraz PIT-y. Nie trudno więc zauważyć, że dział księgowości to najważniejszy choć mało zauważalny element biznesu.

Jeśli szukasz firmy księgowej, zapraszamy do zapoznania się z ofertą renomowanego biura rachunkowego – Nex Księgowość Katowice.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *