Podstawowym i możliwe, że najważniejszym krokiem do sukcesu w biznesie jest poznanie swojej grupy docelowej. Nie wiedząc kim są osoby korzystające z naszych produktów czy usług nie umiemy precyzyjnie określić ich potrzeb, wymagań i preferencji. Nietrafna oferta może przyczynić się do nie osiągnięcia celów założonych przez przedsiębiorstwo, np. nie wypracowania pożądanego zysku lub co gorsza poniesienia straty.

Cel badań marketingowych
Segmentacja rynku jest niezbędnym elementem w wyodrębnianiu grup docelowych, zainteresowanych oferowanymi produktami lub usługami. Trafnie określona grupa fokusowa pozwala przede wszystkim na dobranie odpowiedniej strategii marketingowej, a co za tym idzie pomaga zwiększyć wydajność sprzedaży. Jej zadaniem jest również określenie tego kto nie należy do grupy naszych odbiorców, by podjąć odpowiednie kroki i zachęcić tego rodzaju Konsumentów do obowiązującej oferty.

Co wziąć pod uwagę?
Istnieją dwa rodzaje segmentacji rynkowej. Pierwsza z nich oparta jest o kryteria różnorodności konsumenckich, drugą natomiastkonstruuje się w odwołaniu do określonych produktów.

1. Segmentacja w wyniku której poddaje się analizie cechy wspólne zgrupowania Konsumentów powinna uwzględniać:
• czynniki demograficzne
– wiek,
– płeć,
– wielkość rodziny,
– narodowość,
• czynniki społeczno – ekonomiczne
– wykształcenie,
– sytuacja finansowa,
– wykonywany zawód,
– położenie geograficzne,
• czynniki psychograficzne
– zainteresowania,
– aktywność,
– styl życia.

2. Segmentacja rynku oparta na produktach powinna odpowiadać na pytanie jaki jest powód zakupu określonych produktów lub usług przez Konsumenta. By otrzymać odpowiedź należy zbadać:
• warunki w jakich dokonuje się zakupu,
• korzyści produktu,
• wzorce konsumpcji.

Dzięki zdefiniowaniu grupy docelowej możemy dobrać odpowiednią strategię marketingową, cenę orazsposób promocji i dystrybucji.

Badania marketingowe
Istnieją przedsiębiorstwa, które specjalizują się w tego rodzaju badaniach. Zajmują się określaniem grup docelowych, dokonują analizy konkurencji i wielu innych czynników mających kluczowy wpływ na działalność przedsiębiorstwa (jedną z renomowanych firm na rynku badań jest studio Cati DRB Research – badania CATI, badania marketingowe, ilościoiowe). Taka inwestycja na pewno wywoła pozytywne skutki dla Waszej firmy, pozwoli jej na rozwój i pomoże zwiększyć zyski, a w konsekwencji – Waszą satysfakcję.

*artykuł sponsorowany

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *