Każde działanie biznesowe wiąże się z ryzykiem. Prowadząc biznes nierzadko ryzykuje się finansowo. Zależnie od tego w jakiej formie prawnej występuje przedsiębiorstwo ryzykuje się jedynie jego kapitałem lub całym swoim majątkiem – choć pierwsza opcja nie jest dla przedsiębiorcy tak poważna, to mimo wszystko może na wiele lat przekreślić jego plany biznesowe i zaważyć na jego dalszych losach. A jeśli prowadzimy jednoosobową działalność gospodarczą i za biznes odpowiadamy całym swoim majątkiem, jakakolwiek “wtopa” czy wypadek skutkujący koniecznością wydania dużej ilości pieniędzy może skończyć się tragicznie.

Czy można zapobiec takim sytuacjom?

Tak, na wiele sposobów. Po pierwsze, należy przestrzegać wszelkich zasad i norm, a w szczególności przepisów BHP. Popularne porzekadło mówi, że przezorny zawsze ubezpieczony – właśnie tą zasadą należy kierować także w biznesie, a tak naprawdę – w każdej pracy, niezależnie czy jesteśmy właścicielem firmy, czy jedynie jej pracownikiem. Dzięki przestrzeganiu norm zminimalizujemy ryzyko wypadku lub niedopatrzenia, które może skutkować stratami dla firmy. Każdy wypadek to konieczność wypłaty odszkodowań, natomiast niedopatrzenie, które spowoduje niedotrzymanie terminu lub też dostarczenie wadliwego produktu klientowi może pociągnąć za sobą konieczność dodatkowej nieodpłatnej pracy, stratę zlecenia lub nawet stratę klienta i złą renomę w branży. Aby uniknąć tych wszystkich nieprzyjemnych skutków należy działać ostrożnie i kalkulować ryzyko, aby potencjalne straty nie przewyższały zysków, a firma mogła wyjść na prostą nawet w przypadku zerwania jakiegoś kontraktu czy wypadku losowego.

Czy można się zabezpieczyć?

Jednakowoż pomocą na trudny czas są również polisy i ubezpieczenia. W żaden sposób nie chronią one przed wypadkami, jednak bardzo skutecznie zabezpieczają przed ich skutkami. Konsekwencje wielu wypadków i niedopatrzeń wiążą się z kosztami lub stratami finansowymi – na takie problemy mogą zaradzić pieniądze wypłacone z tytułu ubezpieczenia lub polisy. Jeżeli przedsiębiorca ma wykupioną polisę, to nie on, a ubezpieczyciel poniesie koszty odszkodowań. Dodatkowo z funduszu ubezpieczeniowego można dostać pieniądze na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w trudnej chwili. Oznacza to że gorszy miesiąc, spowodowany choćby nagłym wycofaniem się jednego z kontrahentów nie musi oznaczać końca firmy – pieniądze z ubezpieczenia pomogą przetrwać trudny czas i stanąć z powrotem na własnych nogach.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Przede wszystkim na jej zakres. Zależnie od rodzaju działalności naszej firmy i jej wielkości będziemy potrzebować różnego rodzaju ubezpieczeń. Jeżeli nasza firma posiada na stanie pojazdy, warto zadbać o to, by firmowe ubezpieczenie obejmowało również szkody wyrządzone przez pojazdy. Jeśli pracownicy mają styczność z substancjami niebezpiecznymi, trzeba zadbać, by i to obejmowała polisa. Jeśli natomiast prowadzimy na przykład biuro rachunkowe Poznań-Grunwald, musimy koniecznie ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej – jest to wymagane ustawowo, ale również zabezpiecza przed startami naszych klientów.

 

 

Similar Posts