W roku 2003 w życie weszła Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.), w której określone zostały sytuacje, w jakich rolnicy obowiązani są do wykupienia polis ubezpieczeniowych. W tekście ustawy znajdziemy wszystkie szczególne przypadki zwolnień z ubezpieczeń, zakres poszczególnych obowiązkowych ubezpieczeń oraz kary związane z niewywiązaniem się z nakładanego obowiązku. Jako, że pomału rok chyli się ku końcowi, a początek roku to czas, w którym należy podpisać umowy ubezpieczenia na kolejny rok, prezentujemy garść najważniejszych informacji w tym temacie.

Kto musi wykupić obowiązkowe polisy ubezpieczeniowe?

Zgodnie z zapisami ustawy, nie każdy rolnik będzie z automatu objęty obowiązkiem wykupienia polisy ubezpieczeniowej. Tutaj wyszczególnia tyczą przede wszystkim rolników, którzy prowadzą gospodarstwo rolne o łącznym areale uprawnym powyżej jednego hektara, którzy jednocześnie opłacają w całości lub przynajmniej w części podatek rolny. Mniejsi rolnicy będą więc z obowiązkowych ubezpieczeń zwolnieni, tak samo jak spółki z o.o., spółki akcyjne, Spółdzielnie Kółek Rolniczych czy też Spółdzielnie Produkcyjne, które podlegają innym przepisom i ubezpieczenie posiadają w myśl innych przepisów.

Kary za brak ubezpieczenia

Ustawa przewiduje także odpowiednie kary dla tych, którzy z obowiązku się nie wywiązują, a są to kwoty w wysokości 200 PLN za brak ubezpieczenia OC rolnika, oraz 500 PLN za brak ubezpieczenia gospodarstwa rolnego. Do tego dochodzi jeszcze kara za brak ubezpieczenia OC pojazdów, przy czym tutaj stawki grzywien są ustalone w odrębnych przepisach.

Mimo iż ustalone są odpowiednie grzywny a do ich nakładania obowiązane są jednostki samorządowe, to jednak w rzeczywistości wygląda to nieco gorzej, bowiem wójtowie i burmistrzowie, bardzo niechętnie sięgają po to prawo. Wynika to z faktu, iż muszą oni dbać o elektorat a każdy ukarany rolnik zagłosuje w wyborach na kogo innego. Dlatego też najlepszym rozwiązaniem byłoby powołanie niezależnego organu kontrolnego, który nakładałby wspomniane wcześniej kary i grzywny, jeśli w danym przypadku polisa ubezpieczenia rolniczego nie będzie podpisana.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń

Bardzo ważną kwestią jest tutaj to, jakiego rodzaju ubezpieczenia będą dla rolników nimi objętymi, obowiązkowe.  Możemy tutaj wyszczególnić trzy podstawowe ubezpieczenia i jedno dodatkowe a będą to:

• Ubezpieczenie gospodarstwa rolnego – które gwarantuje zabezpieczenie rolnika na wypadek wszelkich zdarzeń losowych, w wyniku których poniósł on straty materialne w zabudowaniach gospodarczych.

• Ubezpieczenie OC rolnika – będzie zabezpieczeniem na wypadek, gdyby rolnik lub jakakolwiek inna osoba pracująca w gospodarstwie wyrządziła szkodę osobie trzeciej, którą należałoby naprawić poprzez zadośćuczynienie.

• Ubezpieczenie OC pojazdów – dotyczy wszystkich pojazdów, jakimi można się poruszać po drogach publicznych, a więc także ciągników rolnych, kombajnów itp.

Dodatkowym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie przynajmniej 50% posiadanych upraw w przypadku, kiedy dany rolnik pobiera tzw. dopłaty bezpośrednie.

Generalnie rzecz biorąc, wykupując dobre OC gospodarstwa rolnego rolnik może w stu procentach zabezpieczyć się przed zdarzeniami losowymi, w wyniku których przy braku polisy, zmuszony byłby do naprawiania szkód z własnej kieszeni.

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *