Narodowy Bank Polski wydał raport, w którym ujął statystyki dotyczące Ukraińców w Polsce. Zawarto tam nie tylko liczbę obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do naszego kraju w celach zarobkowych, ale również średnie wynagrodzenie, jakie otrzymują.

 

NBP wskazuje, że każdego roku wnioski o pozwolenie na pobyt i pracę w Polsce składa około 760 tysięcy Ukraińców. Wydano ich mniej, bo jakieś 500 tysięcy. Wylicza się, że w naszym kraju prace może podejmować nawet 1 milion sąsiadów ze Wschodu.

Najczęściej znajdują pracę z polecenia albo korzystają z agencji pośrednictwa pracy. To zresztą dzięki firmom pośredniczącym możliwe jest w ogóle zebranie statystyk.

 

Kto przyjeżdża do Polski?

 

To nieprawda, że Ukrainiec w Polsce to budowlaniec albo pani sprzątająca. Dzisiaj się to zmienia. Fakt, że najwięcej Ukraińców pracuje w branży budowlanej i przemyśle, ale nie brakuje też pracowników umysłowych.

Cieszy również fakt, że do naszego kraju zjeżdża coraz więcej ukraińskiej młodzieży, która zamierza tu studiować. Polskie uczelnie wyższe oferują naukę na preferencyjnych warunkach. Niektóre z nich proponują Ukraińcom specjalne dofinansowanie, dzięki któremu są w stanie utrzymać się w naszym kraju podczas całego toku edukacji.

 

Ile zarabia Ukrainiec w Polsce?

 

Jeszcze do niedawna przeciętny Ukrainiec zarabiał średnio 9 złotych netto za każdą godzinę pracy. Teraz może liczyć na jakieś 12 złotych netto. To dobra stawka, biorąc pod uwagę fakt, że w ich ojczyźnie nie można zdobyć zatrudnienia wcale. Ukraińcom to jednak nie wystarcza – domagają się, by ich wynagrodzenie jeszcze wzrosło.

Warto wiedzieć, że ukraiński pracownik budowlany utrzymuje się za średnio 800 złotych miesięcznie – pracodawca oferuje mu przecież najczęściej nocleg oraz transport do miejsca pracy i domu. Resztę przesyła pozostawionej w ojczyźnie rodzinie albo odkłada.

Ciekawostką jest fakt, że rocznie Ukraińcy zarabiają w Polsce łącznie około 8 miliardów złotych. Z tego średnio 5 miliardów złotych zostało przesłanych na Ukrainę.

 

Dlaczego Polska?

 

Polska jest dla Ukraińców krajem bezpiecznym, ale jednocześnie położonym niedaleko od ich ojczyzny. Ukraińcy mogą tu rozpocząć godne życie, sprowadzić rodzinę i otrzymać dobrze płatną pracę. Większość Ukraińców (stanowią 30% wszystkich imigrantów w Polsce) chce pozostać w Polsce na stałe. Nie myślą o przeprowadzce dalej na Zachód. Tu ma być ich drugi dom.

 

Gdzie pracują Ukraińcy?

 

Głównie są to nadal pracownicy fizyczni, zatrudniani do wykonywania prostych prac. To przede wszystkim zadania, które nie wymagają specjalnego doświadczenia czy umiejętności. Wystarczy krótkie szkolenie, by pracownik mógł wykonywać swoją pracę należycie.

70% Ukraińców pracuje na budowach, w branży sprzątającej, w przemyśle i na halach produkcyjnych. Tylko 5% to pracownicy umysłowi. Należy tu jednak dodać, że do Polski zjeżdża coraz więcej wykwalifikowanych pracowników, którzy spokojnie mogliby zająć stanowiska specjalistów. Barierą nadal pozostaje jednak język.

 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *