Czym zajmuje się radca prawny?

Radca prawny jest w naszym kraju zawodem zaufania publicznego. Przedmiotem jego działalności jest świadczenie pomocy prawnej polegającej m.in. na:

  • udzielaniu porad prawnych
  • realizacji konsultacji prawnych
  • sporządzaniu opinii prawnych
  • opracowywaniu projektów aktów prawnych
  • występowaniu przed sądami oraz urzędami
  • pełnieniu funkcji pełnomocnika lub obrońcy w procesach karnych i karnoskarbowych

Radcę prawnego podobnie jak adwokata mianujemy tytułem mecenas.  

Kiedy warto skorzystać z usług doradcy prawnego?

Z usług radcy prawnego można skorzystać w każdej sprawie, którą regulują polskie przepisy prawa. Polskie prawo wykazuje cały czas wysoki poziom skomplikowania oraz hermetyczność przepisów, dlatego doradca prawny właściwie w każdej dziedzinie życia regulowanego przepisami prawa może okazać się jedyną osobą w sytuacjach konfliktowych stojącą po naszej stronie i dbającą o nasze interesy.

Każdy przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą prędzej czy później będzie potrzebował pomocy prawnej. Podatki, sporne sprawy sądowe czy skarbowe, które nieodłącznie wiążą się z działalnością gospodarczą, potrzebują chłodnej oceny i porady prawnej profesjonalisty, choćby takiej jaką można otrzymać w: kancelaria Walterowicz w Poznaniu.

Gdy dojdzie już do wymaganej obecności w sądzie, profesjonalny pełnomocnik w osobie radcy prawnego zapewni jak najlepsze warunki dla skutecznego przeprowadzenia rozprawy.

Radca prawny jest niezwykle pomocny również osobie prywatnej. Wcale nie trzeba prowadzić firmy, by potrzebować pomocy prawnej w różnorodnych dziedzinach życia. Wysokie podatki osobiste, sprawy rodzinne, konflikty personalne wymagające rozwiązania, występowanie przed sądami w imieniu klienta.

Radca prawny związany tajemnicą zawodową

Ważnym elementem działalności radcy prawnego jest obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej. Każda informacja, jaka została ujawniona podczas konsultacji prawnej pozostaje pomiędzy radcą a jego klientem. Jak w każdej dziedzinie prawa tak i w tym przypadku są oczywiście wyjątki, a dotyczą one nielegalnych źródeł pozyskiwania majątku oraz finansowania terroryzmu. Jak dotąd tylko w tych przypadkach radca prawny nie jest zobligowany przepisami o tajemnicy zawodowej.

Etyka zawodowa radcy prawnego

Zawód radcy prawnego posiada własny kodeks etyczny, którego niedotrzymanie może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną. Obecne w kodeksie zasady etyczne nakładają na radcę prawnego obowiązki wobec klienta, sądów oraz innych organów administracji państwowej przed którymi radca prawny broni swojego klienta, wobec innych radców prawnych oraz wobec społeczeństwa. Dla tego ostatniego istnienie niezależnego zawodu, który świadczy usługi prawne oraz staje się buforem pomiędzy państwem a członkiem społeczeństwa jest podstawowym instrumentem ochrony praw obywatelskich.

Gdzie znaleźć radcę prawnego?

Radca prawny wykonuje swój zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych, w niezależnej kancelarii radcy prawnego lub w spółkach o różnym statusie prawnym.

 

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *